ශ්‍රි ලංකාවෙ අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතන වෙත(ISP) අගෝස්තු මසදි විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිශන් සභාව(TRCSL) විසින් නිකුත් කරන ලද කොන්දේසි මාලාව.

12:31 PM 7 Comments

සියලුම පුළුල් පරාස  අන්තර්ජාල  සේවා සැපයුම් පැකේජ වල,

  • මිල respective tariffs
  • ආවරන කලාපය coverage maps/area lists
  • සබඳතා ගාස්තුව  connection fee
  • මාසික කුලිය සහ වෙනත් ගාස්තු  rental and all other related charges
  • බාගත සහ උඩුගත වේගයන්  Their upload and download bandwidth
  • සාධාරණ භාවිත ප්‍රතිපත්ති     FUP (Fair Usage Policy)
  • අන්තර්ජාල  සේවාවේ තාක්ෂණික ස්වභාවය Technology(s) used for the delivery of service
  • Modem,Router සඳහා සැකසුම් (settings) කර ගත යුතු ආකාරය.
පාරිභොගිකයාට පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි පරිදි අදාල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කල යුතුයි.පාරිභොගිකයාට ලබාදෙන වේගය සහ ප්‍රායෝගිකව ලැබෙන වේගය ගැන දැනුවත් කිරීමක් කල යුතුයි.සීමිත දත්ත භාවිත පැකේජයන් සඳහා නම් අන්තර්ජාලය හරහාම භාවිතා කල දත්ත ප්‍රමානය බලාගැනීමේ සේවාවක් ලබාදිය යුතු අතර එය නිතිපතා යාවත්කාලීන  කිරීමක් කල යුතුයි.දේශියව හෝ ජාත්‍යන්තරව සේවාව විසන්ධි විමකදි පාරිභොගිකයාට ඒ බව දැන්විය යුතු අතර ඉක්මනින් සේවාව යථා තත්වයට  පත්කල යුතුයි.පාරිභෝගික පැමිණිලි සඳහා දුරකථන අංක විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින පැහැදිලිවම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කල යුතුයි.

විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිශන්  සභාව විසින් විසින් අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතන වෙත(ISP) මේවැනි දෙයක් නියම කරල තියෙන්නෙ පුළුල් පරාස සේවාවන් වලදි පාරිභෝගිකයාට සිදුවන අසාධාරණකම් වලක්වන්නමයි.ඒත් මේ ආයතන කීයෙන් කීයකද මේ දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරන්නෙ?

මේ ගැන වැඩිදුර දැන ගන්න විදුලි සන්දේශ   නියාමන කොමිශන්  සභාවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

Isura Nirmal

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

7 comments :

ඔබේ අදහසත් ලබා දෙන්න.ස්තුතියි!